News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
103.112.31香港CN2多线BGP服务器租用利用专用硬件资源实现强大的计算性能配置托管
2019-07-14 12:36
Needshost是一家成立于2009年的香港IDC服务器租用与托管服务公司,提供位于香港沙田,美国洛杉矶和菲律宾马尼拉数据中心服务。我们专注于提供高质量的香港BGP服务器租用和安全可靠香港CN2服务器托管服务。我们作为一个努力寻找优质香港多线服务器的团队,量身定制并为全球客户提供一站式香港机房IDC服务。
 
Hostbpc提供超过10年的香港服务器托管租用解决方案。除了全网采用动态BGP线路,先进的安全可靠的DDoS攻击解决方案外,拥有一流的支持团队和技术精湛的研发团队,拥有对香港数据中心未来的清晰视野。与我们提供高性能的香港品牌主机解决方案在全球范围内为个人和企业。您是否应该获得更高级别的香港物理服务器托管服务,致力于帮助您实现跨境无忧!
Needshost不是香港服务器代理商,我们拥有香港机房所有设备并接入运营我们自己的香港CN2网络线路!
机房位置:香港沙田电信数据中心
 
为什么选择我们?
 
1.我们是一家香港本土成熟的公司,拥有真正的非销售人员
2.我们的企业级网络线路和服务器由我们拥有和管理
3.我们的价格是实惠,透明,最重要的是可持续
4.我们在办公时间内在数据中心保持物理现场存在
5.我们的定制自助服务器控制面板一站式服务
 
香港服务器提供以下服务:
稳定的硬件和网络
稳定的支持(24 7)
99.9%服务器正常运行时间
没有超载服务器
虚拟化控制面板
安全可靠的KVM虚拟化
仅限一流的企业级硬件
高性能SSD存储
24x7高级支持
易于使用的控制面板
WHM控制面板
cPanel控制面板
Softaculous脚本自动安装程序(300+一键安装脚本!)
*支持SNI 
OpenVZ技术
高冗余RAID 10阵列
WordPress优化
开发者友好的氛围
电子商务准备好了!
安全的IMAP和POP3 
Apache处理程序
完全托管服务
免费网站迁移(我们将免费迁移您当前的网站!)
 
快速香港服务器硬件,高级CN2优质带宽:
我们为您的优惠提供免费支付!我们最新的托管香港虚拟服务器专门针对使用企业组件的性能而构建香港vps云主机,包括适用于所有存储的RAID-10 SSD。
 
KVM / KVM可用的操作系统
Linux 5-7
CentOS 6-7
cloud Linux 6-7
CPanel DNS Centos 7
Debian最新8 9
Ubuntu最新14 16 18

103.112.31.5 103.112.31.47 103.112.31.89 103.112.31.131 103.112.31.173 103.112.31.215
103.112.31.6 103.112.31.48 103.112.31.90 103.112.31.132 103.112.31.174 103.112.31.216
103.112.31.7 103.112.31.49 103.112.31.91 103.112.31.133 103.112.31.175 103.112.31.217
103.112.31.8 103.112.31.50 103.112.31.92 103.112.31.134 103.112.31.176 103.112.31.218
103.112.31.9 103.112.31.51 103.112.31.93 103.112.31.135 103.112.31.177 103.112.31.219
103.112.31.10 103.112.31.52 103.112.31.94 103.112.31.136 103.112.31.178 103.112.31.220
103.112.31.11 103.112.31.53 103.112.31.95 103.112.31.137 103.112.31.179 103.112.31.221
103.112.31.12 103.112.31.54 103.112.31.96 103.112.31.138 103.112.31.180 103.112.31.222
103.112.31.13 103.112.31.55 103.112.31.97 103.112.31.139 103.112.31.181 103.112.31.223
103.112.31.14 103.112.31.56 103.112.31.98 103.112.31.140 103.112.31.182 103.112.31.224
103.112.31.15 103.112.31.57 103.112.31.99 103.112.31.141 103.112.31.183 103.112.31.225
103.112.31.16 103.112.31.58 103.112.31.100 103.112.31.142 103.112.31.184 103.112.31.226
103.112.31.17 103.112.31.59 103.112.31.101 103.112.31.143 103.112.31.185 103.112.31.227
103.112.31.18 103.112.31.60 103.112.31.102 103.112.31.144 103.112.31.186 103.112.31.228
103.112.31.19 103.112.31.61 103.112.31.103 103.112.31.145 103.112.31.187 103.112.31.229
103.112.31.20 103.112.31.62 103.112.31.104 103.112.31.146 103.112.31.188 103.112.31.230
103.112.31.21 103.112.31.63 103.112.31.105 103.112.31.147 103.112.31.189 103.112.31.231
103.112.31.22 103.112.31.64 103.112.31.106 103.112.31.148 103.112.31.190 103.112.31.232
103.112.31.23 103.112.31.65 103.112.31.107 103.112.31.149 103.112.31.191 103.112.31.233
103.112.31.24 103.112.31.66 103.112.31.108 103.112.31.150 103.112.31.192 103.112.31.234
103.112.31.25 103.112.31.67 103.112.31.109 103.112.31.151 103.112.31.193 103.112.31.235
103.112.31.26 103.112.31.68 103.112.31.110 103.112.31.152 103.112.31.194 103.112.31.236
103.112.31.27 103.112.31.69 103.112.31.111 103.112.31.153 103.112.31.195 103.112.31.237
103.112.31.28 103.112.31.70 103.112.31.112 103.112.31.154 103.112.31.196 103.112.31.238
103.112.31.29 103.112.31.71 103.112.31.113 103.112.31.155 103.112.31.197 103.112.31.239
103.112.31.30 103.112.31.72 103.112.31.114 103.112.31.156 103.112.31.198 103.112.31.240
103.112.31.31 103.112.31.73 103.112.31.115 103.112.31.157 103.112.31.199 103.112.31.241
103.112.31.32 103.112.31.74 103.112.31.116 103.112.31.158 103.112.31.200 103.112.31.242
103.112.31.33 103.112.31.75 103.112.31.117 103.112.31.159 103.112.31.201 103.112.31.243
103.112.31.34 103.112.31.76 103.112.31.118 103.112.31.160 103.112.31.202 103.112.31.244
103.112.31.35 103.112.31.77 103.112.31.119 103.112.31.161 103.112.31.203 103.112.31.245
103.112.31.36 103.112.31.78 103.112.31.120 103.112.31.162 103.112.31.204 103.112.31.246
103.112.31.37 103.112.31.79 103.112.31.121 103.112.31.163 103.112.31.205 103.112.31.247
103.112.31.38 103.112.31.80 103.112.31.122 103.112.31.164 103.112.31.206 103.112.31.248
103.112.31.39 103.112.31.81 103.112.31.123 103.112.31.165 103.112.31.207 103.112.31.249
103.112.31.40 103.112.31.82 103.112.31.124 103.112.31.166 103.112.31.208 103.112.31.250
103.112.31.41 103.112.31.83 103.112.31.125 103.112.31.167 103.112.31.209 103.112.31.251
103.112.31.42 103.112.31.84 103.112.31.126 103.112.31.168 103.112.31.210 103.112.31.252
103.112.31.1 103.112.31.43 103.112.31.85 103.112.31.127 103.112.31.169 103.112.31.211
103.112.31.2 103.112.31.44 103.112.31.86 103.112.31.128 103.112.31.170 103.112.31.212
103.112.31.3 103.112.31.45 103.112.31.87 103.112.31.129 103.112.31.171 103.112.31.213
103.112.31.4 103.112.31.46 103.112.31.88 103.112.31.130 103.112.31.172 103.112.31.214
103.112.31.253  103.112.31.254  103.112.31.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系