News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
103.100.142香港云高防拥有连接保护和稳定的在线网络
2019-09-08 11:45
Needshost主要业务为提供高质,稳定,合规格的香港云服务器给亚太地区各行各业的公司。是一间源于2010年的香港公司,由一班志同道合当兵的人创办的。在完成军役后,他们决定了开一间公司,目的是要透过IT科技来服务社会,Needshost便这样诞生了。为亚太地区的万多家企业和用户提供服务,并继续在印度尼西亚,印度和菲律宾等亚太市场上发展。为了迎合亚洲企业在美国发展及美国企业进军亚洲的需要,Needshost在2017年在菲律宾设立了一间公司。全球各地的业务通过我们来加强其业务。通过提供云端服务来加快业务的发展和扩张。诚信,团队合作,热情,卓越服务。
香港作为亚洲最繁忙的国际金融和贸易中心之一,也是互联网进入中国大陆的重要起点。在我们快速发展的技术世界中运营全球公共云是一项巨大的挑战。但对于许多公司而言,能够完全满足他们的需求,在他们需要的时候,以及他们需要的地方都不是可选的......这是必要的。借助Needshost香港CN2服务器,我们提供轻量级和灵活的软件,可处理基础架构自动化(配置,硬件生命周期,安全和更新工作流程)的繁重工作,意味着您可以高效且有效地运行异构环境 - 包括各种体系结构,平台和硬件。通过零接触配置,应用程序升级和硬件修补自定义操作,并采用先进的工作流技术实现可重复性。
充分利用现有硬件和传统应用程序,同时为云中的未来做好准备。借助香港专线服务器,您可以在我们一流的数据中心设施中部署和管理现有基础架构,同时消除运行自己的数据中心的麻烦和成本。
您还可以获得专家帮助以解决最棘手的挑战 - 例如重构应用程序或如何最大化现有硬件投资价值的指导。我们先进的香港互联数据中心帮助我们每天为全球数千家企业提供可靠性和正常运行时间 - 所有这些都得益于我们痴迷于成果的支持。无论您使用我们的硬件还是自带硬件,Needshost数据中心都能提供您所需的全球覆盖范围,规模和组织灵活性,并在全球最具影响力的技术和金融市场中占据战略位置。
我们将最新的互联网技术和创新的系统管理概念与经过验证的方法融合在一起,为您提供可靠的集成功能,以及适用于任何应用的强大性能和安全性的香港多线服务器托管解决方案。我们提供多种香港服务器,让您找到最适合您的服务器操作。每个都提供业界最完整的附加服务选择,并有机会选择其他硬件升级和服务选项。
作为服务器解决方案的一部分,我们为所有服务器客户端提供管理服务器,包括操作系统更新,安全加固,操作系统重新加载。
所有香港服务器都可以通过远程控制台或远程桌面访问,您也可以选择我们的KVM / IPMI来在服务器需要维护时控制服务器。
我们提供全系列的英特尔和AMD企业级服务器级硬件,包括最新的64位处理器,SATA2 / 3,SAS和SSD硬盘,支持IP-vKVM和vLAN的行业标准IPMI 2.0。
虽然我们通过客户经理政策提供客户支持,其响应时间比许多其他ISP快200%,但我们还提供24/7/365技术支持,以确保99.5 +%的基础架构正常运行时间。
每个受管服务器都经过完整的系统安全锁定,以确保从第一天起为您的托管环境提供最大的安全性,包括系统强化,软件调整。

103.100.142.5 103.100.142.47 103.100.142.89 103.100.142.131 103.100.142.173 103.100.142.215
103.100.142.6 103.100.142.48 103.100.142.90 103.100.142.132 103.100.142.174 103.100.142.216
103.100.142.7 103.100.142.49 103.100.142.91 103.100.142.133 103.100.142.175 103.100.142.217
103.100.142.8 103.100.142.50 103.100.142.92 103.100.142.134 103.100.142.176 103.100.142.218
103.100.142.9 103.100.142.51 103.100.142.93 103.100.142.135 103.100.142.177 103.100.142.219
103.100.142.10 103.100.142.52 103.100.142.94 103.100.142.136 103.100.142.178 103.100.142.220
103.100.142.11 103.100.142.53 103.100.142.95 103.100.142.137 103.100.142.179 103.100.142.221
103.100.142.12 103.100.142.54 103.100.142.96 103.100.142.138 103.100.142.180 103.100.142.222
103.100.142.13 103.100.142.55 103.100.142.97 103.100.142.139 103.100.142.181 103.100.142.223
103.100.142.14 103.100.142.56 103.100.142.98 103.100.142.140 103.100.142.182 103.100.142.224
103.100.142.15 103.100.142.57 103.100.142.99 103.100.142.141 103.100.142.183 103.100.142.225
103.100.142.16 103.100.142.58 103.100.142.100 103.100.142.142 103.100.142.184 103.100.142.226
103.100.142.17 103.100.142.59 103.100.142.101 103.100.142.143 103.100.142.185 103.100.142.227
103.100.142.18 103.100.142.60 103.100.142.102 103.100.142.144 103.100.142.186 103.100.142.228
103.100.142.19 103.100.142.61 103.100.142.103 103.100.142.145 103.100.142.187 103.100.142.229
103.100.142.20 103.100.142.62 103.100.142.104 103.100.142.146 103.100.142.188 103.100.142.230
103.100.142.21 103.100.142.63 103.100.142.105 103.100.142.147 103.100.142.189 103.100.142.231
103.100.142.22 103.100.142.64 103.100.142.106 103.100.142.148 103.100.142.190 103.100.142.232
103.100.142.23 103.100.142.65 103.100.142.107 103.100.142.149 103.100.142.191 103.100.142.233
103.100.142.24 103.100.142.66 103.100.142.108 103.100.142.150 103.100.142.192 103.100.142.234
103.100.142.25 103.100.142.67 103.100.142.109 103.100.142.151 103.100.142.193 103.100.142.235
103.100.142.26 103.100.142.68 103.100.142.110 103.100.142.152 103.100.142.194 103.100.142.236
103.100.142.27 103.100.142.69 103.100.142.111 103.100.142.153 103.100.142.195 103.100.142.237
103.100.142.28 103.100.142.70 103.100.142.112 103.100.142.154 103.100.142.196 103.100.142.238
103.100.142.29 103.100.142.71 103.100.142.113 103.100.142.155 103.100.142.197 103.100.142.239
103.100.142.30 103.100.142.72 103.100.142.114 103.100.142.156 103.100.142.198 103.100.142.240
103.100.142.31 103.100.142.73 103.100.142.115 103.100.142.157 103.100.142.199 103.100.142.241
103.100.142.32 103.100.142.74 103.100.142.116 103.100.142.158 103.100.142.200 103.100.142.242
103.100.142.33 103.100.142.75 103.100.142.117 103.100.142.159 103.100.142.201 103.100.142.243
103.100.142.34 103.100.142.76 103.100.142.118 103.100.142.160 103.100.142.202 103.100.142.244
103.100.142.35 103.100.142.77 103.100.142.119 103.100.142.161 103.100.142.203 103.100.142.245
103.100.142.36 103.100.142.78 103.100.142.120 103.100.142.162 103.100.142.204 103.100.142.246
103.100.142.37 103.100.142.79 103.100.142.121 103.100.142.163 103.100.142.205 103.100.142.247
103.100.142.38 103.100.142.80 103.100.142.122 103.100.142.164 103.100.142.206 103.100.142.248
103.100.142.39 103.100.142.81 103.100.142.123 103.100.142.165 103.100.142.207 103.100.142.249
103.100.142.40 103.100.142.82 103.100.142.124 103.100.142.166 103.100.142.208 103.100.142.250
103.100.142.41 103.100.142.83 103.100.142.125 103.100.142.167 103.100.142.209 103.100.142.251
103.100.142.42 103.100.142.84 103.100.142.126 103.100.142.168 103.100.142.210 103.100.142.252
103.100.142.1 103.100.142.43 103.100.142.85 103.100.142.127 103.100.142.169 103.100.142.211
103.100.142.2 103.100.142.44 103.100.142.86 103.100.142.128 103.100.142.170 103.100.142.212
103.100.142.3 103.100.142.45 103.100.142.87 103.100.142.129 103.100.142.171 103.100.142.213
103.100.142.4 103.100.142.46 103.100.142.88 103.100.142.130 103.100.142.172 103.100.142.214
103.100.142.253  103.100.142.254  103.100.142.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系