News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
156.234.201韩国服务器_中韩CN2直联_大带宽防DDOS攻击_BGP多线速度比香港还快
2019-05-21 09:33

156.234.201.5 156.234.201.47 156.234.201.89 156.234.201.131 156.234.201.173 156.234.201.215
156.234.201.6 156.234.201.48 156.234.201.90 156.234.201.132 156.234.201.174 156.234.201.216
156.234.201.7 156.234.201.49 156.234.201.91 156.234.201.133 156.234.201.175 156.234.201.217
156.234.201.8 156.234.201.50 156.234.201.92 156.234.201.134 156.234.201.176 156.234.201.218
156.234.201.9 156.234.201.51 156.234.201.93 156.234.201.135 156.234.201.177 156.234.201.219
156.234.201.10 156.234.201.52 156.234.201.94 156.234.201.136 156.234.201.178 156.234.201.220
156.234.201.11 156.234.201.53 156.234.201.95 156.234.201.137 156.234.201.179 156.234.201.221
156.234.201.12 156.234.201.54 156.234.201.96 156.234.201.138 156.234.201.180 156.234.201.222
156.234.201.13 156.234.201.55 156.234.201.97 156.234.201.139 156.234.201.181 156.234.201.223
156.234.201.14 156.234.201.56 156.234.201.98 156.234.201.140 156.234.201.182 156.234.201.224
156.234.201.15 156.234.201.57 156.234.201.99 156.234.201.141 156.234.201.183 156.234.201.225
156.234.201.16 156.234.201.58 156.234.201.100 156.234.201.142 156.234.201.184 156.234.201.226
156.234.201.17 156.234.201.59 156.234.201.101 156.234.201.143 156.234.201.185 156.234.201.227
156.234.201.18 156.234.201.60 156.234.201.102 156.234.201.144 156.234.201.186 156.234.201.228
156.234.201.19 156.234.201.61 156.234.201.103 156.234.201.145 156.234.201.187 156.234.201.229
156.234.201.20 156.234.201.62 156.234.201.104 156.234.201.146 156.234.201.188 156.234.201.230
156.234.201.21 156.234.201.63 156.234.201.105 156.234.201.147 156.234.201.189 156.234.201.231
156.234.201.22 156.234.201.64 156.234.201.106 156.234.201.148 156.234.201.190 156.234.201.232
156.234.201.23 156.234.201.65 156.234.201.107 156.234.201.149 156.234.201.191 156.234.201.233
156.234.201.24 156.234.201.66 156.234.201.108 156.234.201.150 156.234.201.192 156.234.201.234
156.234.201.25 156.234.201.67 156.234.201.109 156.234.201.151 156.234.201.193 156.234.201.235
156.234.201.26 156.234.201.68 156.234.201.110 156.234.201.152 156.234.201.194 156.234.201.236
156.234.201.27 156.234.201.69 156.234.201.111 156.234.201.153 156.234.201.195 156.234.201.237
156.234.201.28 156.234.201.70 156.234.201.112 156.234.201.154 156.234.201.196 156.234.201.238
156.234.201.29 156.234.201.71 156.234.201.113 156.234.201.155 156.234.201.197 156.234.201.239
156.234.201.30 156.234.201.72 156.234.201.114 156.234.201.156 156.234.201.198 156.234.201.240
156.234.201.31 156.234.201.73 156.234.201.115 156.234.201.157 156.234.201.199 156.234.201.241
156.234.201.32 156.234.201.74 156.234.201.116 156.234.201.158 156.234.201.200 156.234.201.242
156.234.201.33 156.234.201.75 156.234.201.117 156.234.201.159 156.234.201.201 156.234.201.243
156.234.201.34 156.234.201.76 156.234.201.118 156.234.201.160 156.234.201.202 156.234.201.244
156.234.201.35 156.234.201.77 156.234.201.119 156.234.201.161 156.234.201.203 156.234.201.245
156.234.201.36 156.234.201.78 156.234.201.120 156.234.201.162 156.234.201.204 156.234.201.246
156.234.201.37 156.234.201.79 156.234.201.121 156.234.201.163 156.234.201.205 156.234.201.247
156.234.201.38 156.234.201.80 156.234.201.122 156.234.201.164 156.234.201.206 156.234.201.248
156.234.201.39 156.234.201.81 156.234.201.123 156.234.201.165 156.234.201.207 156.234.201.249
156.234.201.40 156.234.201.82 156.234.201.124 156.234.201.166 156.234.201.208 156.234.201.250
156.234.201.41 156.234.201.83 156.234.201.125 156.234.201.167 156.234.201.209 156.234.201.251
156.234.201.42 156.234.201.84 156.234.201.126 156.234.201.168 156.234.201.210 156.234.201.252
156.234.201.1 156.234.201.43 156.234.201.85 156.234.201.127 156.234.201.169 156.234.201.211
156.234.201.2 156.234.201.44 156.234.201.86 156.234.201.128 156.234.201.170 156.234.201.212
156.234.201.3 156.234.201.45 156.234.201.87 156.234.201.129 156.234.201.171 156.234.201.213
156.234.201.4 156.234.201.46 156.234.201.88 156.234.201.130 156.234.201.172 156.234.201.214
156.234.201.253  156.234.201.254  156.234.201.25

Needshost是一家专注海外服务器服务商。我们的韩国服务器可提供Windows / Linux系统安装,我们也提供韩国独立服务器。我们在这里为您提供一些韩国高防主机优惠,我们提供优质的支持,我们随时准备为您提供实时聊天服务。
 
目前韩国数据中心位置:
KT机房:韩国数据中心
美西海岸:美国洛杉矶数据中心
亚太地区:日本数据中心/香港数据中心/新加坡数据中心/柬埔寨数据中心/台湾数据中心
 
如果您正在寻找价格合理的单处理器韩国高防服务器,并且价格合理,那么请不要再犹豫了。我们专门为Low End Talk用户预留了一个流行的韩国BGP服务器配置,以节省2019年5月的最多钱,如下所示:
 
E3-1230v2(4个核心/ 8个总线程)
16 GB ECC RAM
1TB HDD企业级硬盘
1Gbps端口上的不限流量
附带/(5个可用IP)
CentOS 6/7或Ubuntu 18.04 LTS
上架部署约60分钟
韩国KT机房
DDOS防御:10Gbps保护(最大可升级到300G防御)
 
为什么要与Needshost开展业务?
 
自2009年以来,我们已经帮助数万名客户节省了资金,以帮助他们发展业务。我们这样做:
 
不断自动化更多内部流程。
提供价格合理的带宽升级。
拥有100%的服务器硬件/债务免费。
我们不是经销商,所以我们可以直接帮助您。
 
 
还有什么其他优点?
 
以下是我们提供的一些升级:
 
20%的季度折扣(不包括带宽和IP)
每月100TB的转账仅需99美元/月
升级到/ 29子网只需5美元/月
升级到/ 28子网只需13美元/月
根据要求提供IPv6 / 64子网(免费)
携带自己的IP(最小尺寸/ 24)w / LOA(15美元/月或150美元/年)
可提供BGP广播
 
 
关于我们的网络
 
我们的多宿主网络是企业级的,由100%Juniper路由器和交换机提供支持。我们拥有超过500Gbps的网络容量并且还在增长。

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系