News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
10发子弹23.234.32,欧美超大骨干网云端DDoS流量攻击扼杀,自卫够不够?美国加州枪支法新判决引争
2019-04-07 05:17

美国服务器租用测试IP:23.234.32/23.234.32.*,Needshost是一家专门做海外优质服务器租用的服务商,提供高品质、安全稳定服务器是我们不变的宗旨,主营:美国服务器、香港服务器、日本服务器租用、韩国服务器、新加坡服务器、菲律宾服务器、台湾服务器、高防服务器租用、SDK游戏盾、云清洗高防IP、CDN防护等多方面DDoS防御业务支持。

7x24小时售后技术处理服务器故障报备!!

关于美国高防服务器租用>>>点击查看详细介绍

23.234.32.5 23.234.32.47 23.234.32.89 23.234.32.131 23.234.32.173 23.234.32.215
23.234.32.6 23.234.32.48 23.234.32.90 23.234.32.132 23.234.32.174 23.234.32.216
23.234.32.7 23.234.32.49 23.234.32.91 23.234.32.133 23.234.32.175 23.234.32.217
23.234.32.8 23.234.32.50 23.234.32.92 23.234.32.134 23.234.32.176 23.234.32.218
23.234.32.9 23.234.32.51 23.234.32.93 23.234.32.135 23.234.32.177 23.234.32.219
23.234.32.10 23.234.32.52 23.234.32.94 23.234.32.136 23.234.32.178 23.234.32.220
23.234.32.11 23.234.32.53 23.234.32.95 23.234.32.137 23.234.32.179 23.234.32.221
23.234.32.12 23.234.32.54 23.234.32.96 23.234.32.138 23.234.32.180 23.234.32.222
23.234.32.13 23.234.32.55 23.234.32.97 23.234.32.139 23.234.32.181 23.234.32.223
23.234.32.14 23.234.32.56 23.234.32.98 23.234.32.140 23.234.32.182 23.234.32.224
23.234.32.15 23.234.32.57 23.234.32.99 23.234.32.141 23.234.32.183 23.234.32.225
23.234.32.16 23.234.32.58 23.234.32.100 23.234.32.142 23.234.32.184 23.234.32.226
23.234.32.17 23.234.32.59 23.234.32.101 23.234.32.143 23.234.32.185 23.234.32.227
23.234.32.18 23.234.32.60 23.234.32.102 23.234.32.144 23.234.32.186 23.234.32.228
23.234.32.19 23.234.32.61 23.234.32.103 23.234.32.145 23.234.32.187 23.234.32.229
23.234.32.20 23.234.32.62 23.234.32.104 23.234.32.146 23.234.32.188 23.234.32.230
23.234.32.21 23.234.32.63 23.234.32.105 23.234.32.147 23.234.32.189 23.234.32.231
23.234.32.22 23.234.32.64 23.234.32.106 23.234.32.148 23.234.32.190 23.234.32.232
23.234.32.23 23.234.32.65 23.234.32.107 23.234.32.149 23.234.32.191 23.234.32.233
23.234.32.24 23.234.32.66 23.234.32.108 23.234.32.150 23.234.32.192 23.234.32.234
23.234.32.25 23.234.32.67 23.234.32.109 23.234.32.151 23.234.32.193 23.234.32.235
23.234.32.26 23.234.32.68 23.234.32.110 23.234.32.152 23.234.32.194 23.234.32.236
23.234.32.27 23.234.32.69 23.234.32.111 23.234.32.153 23.234.32.195 23.234.32.237
23.234.32.28 23.234.32.70 23.234.32.112 23.234.32.154 23.234.32.196 23.234.32.238
23.234.32.29 23.234.32.71 23.234.32.113 23.234.32.155 23.234.32.197 23.234.32.239
23.234.32.30 23.234.32.72 23.234.32.114 23.234.32.156 23.234.32.198 23.234.32.240
23.234.32.31 23.234.32.73 23.234.32.115 23.234.32.157 23.234.32.199 23.234.32.241
23.234.32.32 23.234.32.74 23.234.32.116 23.234.32.158 23.234.32.200 23.234.32.242
23.234.32.33 23.234.32.75 23.234.32.117 23.234.32.159 23.234.32.201 23.234.32.243
23.234.32.34 23.234.32.76 23.234.32.118 23.234.32.160 23.234.32.202 23.234.32.244
23.234.32.35 23.234.32.77 23.234.32.119 23.234.32.161 23.234.32.203 23.234.32.245
23.234.32.36 23.234.32.78 23.234.32.120 23.234.32.162 23.234.32.204 23.234.32.246
23.234.32.37 23.234.32.79 23.234.32.121 23.234.32.163 23.234.32.205 23.234.32.247
23.234.32.38 23.234.32.80 23.234.32.122 23.234.32.164 23.234.32.206 23.234.32.248
23.234.32.39 23.234.32.81 23.234.32.123 23.234.32.165 23.234.32.207 23.234.32.249
23.234.32.40 23.234.32.82 23.234.32.124 23.234.32.166 23.234.32.208 23.234.32.250
23.234.32.41 23.234.32.83 23.234.32.125 23.234.32.167 23.234.32.209 23.234.32.251
23.234.32.42 23.234.32.84 23.234.32.126 23.234.32.168 23.234.32.210 23.234.32.252
23.234.32.1 23.234.32.43 23.234.32.85 23.234.32.127 23.234.32.169 23.234.32.211
23.234.32.2 23.234.32.44 23.234.32.86 23.234.32.128 23.234.32.170 23.234.32.212
23.234.32.3 23.234.32.45 23.234.32.87 23.234.32.129 23.234.32.171 23.234.32.213
23.234.32.4 23.234.32.46 23.234.32.88 23.234.32.130 23.234.32.172 23.234.32.214
23.234.32.253  23.234.32.254  23.234.32.25

一个弹夹10发子弹,够不够自卫?随着上周五(3月29日)美国加利福尼亚州的一名法官推翻了施行近20年来的大容量弹夹禁令,加州人民就此事展开了激烈辩论,居民们陷入了一场“购买狂潮”。

“今日俄罗斯”(RT)6日报道称,3月29日,美国地方法官贝尼特斯推翻了该州两个严厉的枪支管理法案,近20年来首次允许加州居民购买容量超过10发弹药的弹夹。

RT报道截图

报道称,该法案最终如何判决,将由第九巡回上诉法院决定,但在此之前,加州开始了一波购买弹夹的热潮。制造商和供应商都在搞促销,招呼人们购买17发和30发容量的弹夹。加州总检察长警告称,武器制造商和供应商们正在试图大量销售此前被认定为违法的枪支。

据报道,加州从2000年起禁止销售和购买大容量弹夹,但人们此前被允许保留已有弹夹。2016年,因为一场夺走了14人姓名的枪击案,加州通过了“第63号法案”,规定拥有大容量弹夹也属于违法行为。

但3月29日,贝尼特斯法官推翻了这两项法案,认为禁止拥有大容量弹夹的规定触及了宪法第二修正案的核心,该修正案保障了美国公民持有和携带武器的权力。

RT称,贝尼特斯在裁决中列举了几起居民因消耗完子弹而自卫失败的案例。在一起案件中,一名妇女在手枪弹药耗尽重新装弹上膛时,被入侵者开枪打死;另一起案件中,一名穿睡衣的妇女面对三名持刀窃贼,但她并没有地方装额外的弹夹,也没办法换弹,因为当时她左手正拿着手机拨打911求救。

贝尼特斯因此说道:“很少有人会说,杀人犯拿着一个100发或者50发的步枪是件好事情。但防止大规模枪击案的这一解决办法(指大容量弹夹禁令),却让普通守法公民付出了沉痛的代价。”

报道称,贝尼特斯的裁决对加州枪支法造成了巨大的冲击,此前加州的枪支法被认为是美国最为严格的法律。这一判决也引发了人们两极分化的激烈辩论。

资料图,来自路透社

反对者表示,法官的思想“不正常”,他的观点是“荒谬而危险的”。反对者还称,这一裁决可能会为军用级武器合法化铺平道路。相反,支持者则认为,这是“美国枪支持有者的巨大胜利”,是支持居民携带武器权力的“最有力的司法声明之一”。

RT表示,枪支管制在美国一直是一个热点问题。在去年佛罗里达校园枪击案和最近的新西兰清真寺枪击案发生后,围绕枪支问题的激烈讨论重新燃起。

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系