News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
甲烷喷发表23.234.9,美国游戏服务器提供七层防火墙防护,明火星有生命?英媒:或由地质活动所致
2019-04-04 02:35

美国服务器租用测试IP:23.234.9/23.234.9.*,Needshost是一家专门做海外优质服务器租用的服务商,提供高品质、安全稳定服务器是我们不变的宗旨,主营:美国服务器、香港服务器、日本服务器租用、韩国服务器、新加坡服务器、菲律宾服务器、台湾服务器、高防服务器租用、SDK游戏盾、云清洗高防IP、CDN防护等多方面DDoS防御业务支持。

7x24小时售后技术处理服务器故障报备!!

关于美国高防服务器租用>>>点击查看详细介绍

23.234.9.5 23.234.9.47 23.234.9.89 23.234.9.131 23.234.9.173 23.234.9.215
23.234.9.6 23.234.9.48 23.234.9.90 23.234.9.132 23.234.9.174 23.234.9.216
23.234.9.7 23.234.9.49 23.234.9.91 23.234.9.133 23.234.9.175 23.234.9.217
23.234.9.8 23.234.9.50 23.234.9.92 23.234.9.134 23.234.9.176 23.234.9.218
23.234.9.9 23.234.9.51 23.234.9.93 23.234.9.135 23.234.9.177 23.234.9.219
23.234.9.10 23.234.9.52 23.234.9.94 23.234.9.136 23.234.9.178 23.234.9.220
23.234.9.11 23.234.9.53 23.234.9.95 23.234.9.137 23.234.9.179 23.234.9.221
23.234.9.12 23.234.9.54 23.234.9.96 23.234.9.138 23.234.9.180 23.234.9.222
23.234.9.13 23.234.9.55 23.234.9.97 23.234.9.139 23.234.9.181 23.234.9.223
23.234.9.14 23.234.9.56 23.234.9.98 23.234.9.140 23.234.9.182 23.234.9.224
23.234.9.15 23.234.9.57 23.234.9.99 23.234.9.141 23.234.9.183 23.234.9.225
23.234.9.16 23.234.9.58 23.234.9.100 23.234.9.142 23.234.9.184 23.234.9.226
23.234.9.17 23.234.9.59 23.234.9.101 23.234.9.143 23.234.9.185 23.234.9.227
23.234.9.18 23.234.9.60 23.234.9.102 23.234.9.144 23.234.9.186 23.234.9.228
23.234.9.19 23.234.9.61 23.234.9.103 23.234.9.145 23.234.9.187 23.234.9.229
23.234.9.20 23.234.9.62 23.234.9.104 23.234.9.146 23.234.9.188 23.234.9.230
23.234.9.21 23.234.9.63 23.234.9.105 23.234.9.147 23.234.9.189 23.234.9.231
23.234.9.22 23.234.9.64 23.234.9.106 23.234.9.148 23.234.9.190 23.234.9.232
23.234.9.23 23.234.9.65 23.234.9.107 23.234.9.149 23.234.9.191 23.234.9.233
23.234.9.24 23.234.9.66 23.234.9.108 23.234.9.150 23.234.9.192 23.234.9.234
23.234.9.25 23.234.9.67 23.234.9.109 23.234.9.151 23.234.9.193 23.234.9.235
23.234.9.26 23.234.9.68 23.234.9.110 23.234.9.152 23.234.9.194 23.234.9.236
23.234.9.27 23.234.9.69 23.234.9.111 23.234.9.153 23.234.9.195 23.234.9.237
23.234.9.28 23.234.9.70 23.234.9.112 23.234.9.154 23.234.9.196 23.234.9.238
23.234.9.29 23.234.9.71 23.234.9.113 23.234.9.155 23.234.9.197 23.234.9.239
23.234.9.30 23.234.9.72 23.234.9.114 23.234.9.156 23.234.9.198 23.234.9.240
23.234.9.31 23.234.9.73 23.234.9.115 23.234.9.157 23.234.9.199 23.234.9.241
23.234.9.32 23.234.9.74 23.234.9.116 23.234.9.158 23.234.9.200 23.234.9.242
23.234.9.33 23.234.9.75 23.234.9.117 23.234.9.159 23.234.9.201 23.234.9.243
23.234.9.34 23.234.9.76 23.234.9.118 23.234.9.160 23.234.9.202 23.234.9.244
23.234.9.35 23.234.9.77 23.234.9.119 23.234.9.161 23.234.9.203 23.234.9.245
23.234.9.36 23.234.9.78 23.234.9.120 23.234.9.162 23.234.9.204 23.234.9.246
23.234.9.37 23.234.9.79 23.234.9.121 23.234.9.163 23.234.9.205 23.234.9.247
23.234.9.38 23.234.9.80 23.234.9.122 23.234.9.164 23.234.9.206 23.234.9.248
23.234.9.39 23.234.9.81 23.234.9.123 23.234.9.165 23.234.9.207 23.234.9.249
23.234.9.40 23.234.9.82 23.234.9.124 23.234.9.166 23.234.9.208 23.234.9.250
23.234.9.41 23.234.9.83 23.234.9.125 23.234.9.167 23.234.9.209 23.234.9.251
23.234.9.42 23.234.9.84 23.234.9.126 23.234.9.168 23.234.9.210 23.234.9.252
23.234.9.1 23.234.9.43 23.234.9.85 23.234.9.127 23.234.9.169 23.234.9.211
23.234.9.2 23.234.9.44 23.234.9.86 23.234.9.128 23.234.9.170 23.234.9.212
23.234.9.3 23.234.9.45 23.234.9.87 23.234.9.129 23.234.9.171 23.234.9.213
23.234.9.4 23.234.9.46 23.234.9.88 23.234.9.130 23.234.9.172 23.234.9.214
23.234.9.253  23.234.9.254  23.234.9.25

参考消息网4月4日报道 英媒称,最新研究显示,表明火星上存在生命迹象的甲烷喷发可能源自地质活动,而不太可能来源于生物活动。

据英国《每日电讯报》网站4月1日报道,对欧洲航天局“火星快车”号探测器所收集的数据进行的最新分析,证实了美国航空航天局“好奇”号火星探测器2013年6月在火星上探测到的甲烷信号,但认定其来源不太可能是生物活动。

报道称,甲烷被视为遥远星球上存在生命的标志,因为地球上的甲烷是由生物体产生,随后会迅速消失在大气中,所以探测到甲烷表明它一定刚被释放不久。

美国航空航天局的原始观察数据表明,这些甲烷可能来源于生活在盖尔陨石坑内的生物体,但欧美科学家的最新研究发现,它很可能来自附近的构造活动区,因而可能是从地底泄漏出来的。

意大利国家地球物理学与火山学研究所的朱塞佩·埃蒂奥佩说:“由于永久冻土能很好地封存甲烷,这里的冰层可能会锁住地下的甲烷,然后沿冰层断裂带不定期将其释放出来。”

他还说:“值得注意的是,我们看到相互独立进行的大气模拟与地质评估结果显示了相同的甲烷来源地。”

报道称,这些甲烷喷发也可能是因为陨石冲击导致封存地底的气体被释放出来。

来自位于布鲁塞尔的比利时皇家空间高层大气物理学研究所的研究报告共同作者弗兰克·达埃尔当还说:“我们的研究结果支持佐证了火星上的甲烷释放可能是由微弱、短暂的地质活动所致,而不是一种源源不断的普遍存在。但我们也需要更好地了解甲烷是如何从大气中消失的,以及如何使‘火星快车’号的数据与其他航天任务的结果一致起来。”(编译/胡广和)

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系