News notice

Welcome banner image
返回文章列表页 >
103.49.214租用美国大带宽主机降超低延迟服务器抗DDoS攻击配置价格
2019-07-20 04:56
Needshost是国外大带宽低延迟服务器的首选。目前,有许多主机提供国外大带宽低延迟服务器。然而,许多朋友没有办法选择哪一个更好。  为此,本文简单推荐在业界享有良好声誉的Needshost美国服务器,它被认为是一款性能良好的国外大带宽、低延迟服务器。在这里,我们将从以下四个方面进行简单的分析  
 
第一,充足的带宽资源
总体而言,Needshost拥有充足的带宽资源,最小带宽为1亿专用带宽,并支持带宽升级,可升级为G端口和10G端口大带宽方案  
目前Needshost提供标准的通用端口服务器、流媒体专用通用端口服务器以及10G大带宽和大流量服务器  其中,标准G端口大带宽服务器适用于带宽要求较高的网站。对于流媒体专用的G端口美国大带宽服务器租用,其综合性能配置更高,更适合流媒体和其他视频回放网站,而10G大流量方案则适合带宽要求更高的大型网站。  
 
第二,快速和低延迟
一旦有足够的带宽和流量资源可供备份,Needshost服务器就可以有效地保证对网站的快速访问,无论是在流量大的情况下还是在网络访问的高峰时段。  
据了解,Needshost服务器位于美国加利福尼亚州符合第三层标准的机房内,其网络线路经过特别优化。  除了提供国际BGP和内地优化线路外,还提供连接中国的专线(包括移动、联通和电信),并接入BGP对等10G光纤。国内接入速度快,延时低,平均Ping值约为150 ms
  
第三,租赁价格便宜
大带宽和低延迟服务器基本上由大带宽和大流量网络资源支持,因此整体租赁价格高于传统独立服务器。许多朋友因为高昂的租赁成本而放弃了选择,但是租赁价格对于Needshost服务器来说并不太贵。  
Needshost大带宽低延迟服务器在原有基础上进行了额外升级和配置,因此用户只需支付额外的升级和配置费用。Needshost大带宽低延迟服务器的整体租赁价格在500元到5000元之间,相对便宜,适合大众选择。  
 
第四,高稳定性Needshost机房
采用最新的硬件配置,基本不会因硬件老化而停机。  另一方面,Needshost主机也将采取各种安全措施来保证服务器的稳定运行,这可以保证上述各项的稳定运行  
相对而言,在所有国外大带宽、低延迟的服务器中,Needshost服务器的稳定性相对较高。  除了大带宽和低延迟的优势之外,高稳定性也是Needshost服务器的一个特征优势。  
最后,如果您想了解更多关于美国服务器租赁评估的信息,可以访问Needshost官网。   

103.49.214.5 103.49.214.47 103.49.214.89 103.49.214.131 103.49.214.173 103.49.214.215
103.49.214.6 103.49.214.48 103.49.214.90 103.49.214.132 103.49.214.174 103.49.214.216
103.49.214.7 103.49.214.49 103.49.214.91 103.49.214.133 103.49.214.175 103.49.214.217
103.49.214.8 103.49.214.50 103.49.214.92 103.49.214.134 103.49.214.176 103.49.214.218
103.49.214.9 103.49.214.51 103.49.214.93 103.49.214.135 103.49.214.177 103.49.214.219
103.49.214.10 103.49.214.52 103.49.214.94 103.49.214.136 103.49.214.178 103.49.214.220
103.49.214.11 103.49.214.53 103.49.214.95 103.49.214.137 103.49.214.179 103.49.214.221
103.49.214.12 103.49.214.54 103.49.214.96 103.49.214.138 103.49.214.180 103.49.214.222
103.49.214.13 103.49.214.55 103.49.214.97 103.49.214.139 103.49.214.181 103.49.214.223
103.49.214.14 103.49.214.56 103.49.214.98 103.49.214.140 103.49.214.182 103.49.214.224
103.49.214.15 103.49.214.57 103.49.214.99 103.49.214.141 103.49.214.183 103.49.214.225
103.49.214.16 103.49.214.58 103.49.214.100 103.49.214.142 103.49.214.184 103.49.214.226
103.49.214.17 103.49.214.59 103.49.214.101 103.49.214.143 103.49.214.185 103.49.214.227
103.49.214.18 103.49.214.60 103.49.214.102 103.49.214.144 103.49.214.186 103.49.214.228
103.49.214.19 103.49.214.61 103.49.214.103 103.49.214.145 103.49.214.187 103.49.214.229
103.49.214.20 103.49.214.62 103.49.214.104 103.49.214.146 103.49.214.188 103.49.214.230
103.49.214.21 103.49.214.63 103.49.214.105 103.49.214.147 103.49.214.189 103.49.214.231
103.49.214.22 103.49.214.64 103.49.214.106 103.49.214.148 103.49.214.190 103.49.214.232
103.49.214.23 103.49.214.65 103.49.214.107 103.49.214.149 103.49.214.191 103.49.214.233
103.49.214.24 103.49.214.66 103.49.214.108 103.49.214.150 103.49.214.192 103.49.214.234
103.49.214.25 103.49.214.67 103.49.214.109 103.49.214.151 103.49.214.193 103.49.214.235
103.49.214.26 103.49.214.68 103.49.214.110 103.49.214.152 103.49.214.194 103.49.214.236
103.49.214.27 103.49.214.69 103.49.214.111 103.49.214.153 103.49.214.195 103.49.214.237
103.49.214.28 103.49.214.70 103.49.214.112 103.49.214.154 103.49.214.196 103.49.214.238
103.49.214.29 103.49.214.71 103.49.214.113 103.49.214.155 103.49.214.197 103.49.214.239
103.49.214.30 103.49.214.72 103.49.214.114 103.49.214.156 103.49.214.198 103.49.214.240
103.49.214.31 103.49.214.73 103.49.214.115 103.49.214.157 103.49.214.199 103.49.214.241
103.49.214.32 103.49.214.74 103.49.214.116 103.49.214.158 103.49.214.200 103.49.214.242
103.49.214.33 103.49.214.75 103.49.214.117 103.49.214.159 103.49.214.201 103.49.214.243
103.49.214.34 103.49.214.76 103.49.214.118 103.49.214.160 103.49.214.202 103.49.214.244
103.49.214.35 103.49.214.77 103.49.214.119 103.49.214.161 103.49.214.203 103.49.214.245
103.49.214.36 103.49.214.78 103.49.214.120 103.49.214.162 103.49.214.204 103.49.214.246
103.49.214.37 103.49.214.79 103.49.214.121 103.49.214.163 103.49.214.205 103.49.214.247
103.49.214.38 103.49.214.80 103.49.214.122 103.49.214.164 103.49.214.206 103.49.214.248
103.49.214.39 103.49.214.81 103.49.214.123 103.49.214.165 103.49.214.207 103.49.214.249
103.49.214.40 103.49.214.82 103.49.214.124 103.49.214.166 103.49.214.208 103.49.214.250
103.49.214.41 103.49.214.83 103.49.214.125 103.49.214.167 103.49.214.209 103.49.214.251
103.49.214.42 103.49.214.84 103.49.214.126 103.49.214.168 103.49.214.210 103.49.214.252
103.49.214.1 103.49.214.43 103.49.214.85 103.49.214.127 103.49.214.169 103.49.214.211
103.49.214.2 103.49.214.44 103.49.214.86 103.49.214.128 103.49.214.170 103.49.214.212
103.49.214.3 103.49.214.45 103.49.214.87 103.49.214.129 103.49.214.171 103.49.214.213
103.49.214.4 103.49.214.46 103.49.214.88 103.49.214.130 103.49.214.172 103.49.214.214
103.49.214.253  103.49.214.254  103.49.214.25

天售后服务保证

为客户提供7×24×365售后技术支持 + 超过10年网络安全经验

千万级网络安全设备

数据中心配备的万兆抗DDoS防火墙、国际高水准的网络设备及防护体系